Giới thiệu về tác phẩm Bàn về đọc sách

Giới thiệu về tác phẩm Bàn về đọc sách

về tác phẩm sẽ cung cấp thêm những thông tin về hoàn cảnh sáng tác cũng như những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

1. Hoàn cảnh sáng tác

Tác phẩm “Bàn về ” của tác giả là một trong những tác phẩm chính luận tiêu biểu của ông. Tác phẩm được in trong cuốn “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui, nỗi buồn của việc đọc sách” tại Bắc Kinh năm 1995 và được nhà văn Trần Đình Sử dịch ra tiếng Việt.

2. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật

Tiểu luận “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm với nội dung cốt lõi là nêu lên những , ý kiến sâu sắc, chỉ ra những điều lí thú về học vấn và đọc sách. Có thể chia bài tiểu luận thành ba phần nội dung chính: phần thứ nhất bàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, phần thứ hai bàn về các khó khăn và thiên hướng sai lệch trong việc đọc sách , cuối cùng là bàn về các phương pháp đọc sách.

Có thể nói, tác phẩm “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm là một văn bản chính luận có sức thuyết phục và hấp dẫn cao, với nội dung thấu tình đạt lí, các ý kiến nhận xét rất xác đáng. Với tư cách là một học giả uy tín, nổi tiếng nhưng văn phong của ông lại mang cách trò chuyện thân tình, giống như đang chia sẻ những kinh nghiệm trong và sự nghiệp của chính mình. Chính vì vậy mà bài viết có một bố cục chặt chẽ, hợp lí, tự nhiên, có nhiều hình ảnh ví von cụ thể và sinh động. Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, ta đã thấy rõ tầm quan trọng to lớn của sách và đọc sách trong của , sách là kho tàng tri thức, thành tựu, cất giữ di sản vô giá của nhân loại. Trong thời đại ngày nay, bài viết của ông còn mang ý nghĩa định hướng cho người đọc về việc chọn sách và đọc sách cũng như phương pháp để đọc sách hiệu quả.

Xem thêm:  Phân tích hình tượng nhân vật Hoạn Thư trong đoạn Thúy Kiều báo ân báo oán

Từ khóa tìm kiếm:

  • hoàn cảnh sáng tác bàn về đọc sách