Nghị luận về ý kiến Học để hành học với hành phải đi đôi Học mà không hành thì học vô ích

Nghị luận về ý kiến Học để hành học với hành phải đi đôi Học mà không hành thì học vô ích

chỉ phát huy hiệu quả đích thực của nó nếu người học biết vận dụng nó vào trong thực tại, thế mới có câu nói ” Học để hành học với hành phải đi đôi Học mà không hành thì học vô ích “. Anh cị hiểu sao về câu nói này, hãy viết bài nghị luận Học để hành học với hành phải đi đôi Học mà không hành thì học vô ích.

I. Dàn ý chi tiết

1. Mở bài

 Giới thiệu ý nghĩa và câu nói của : Ngày nay trong đà phát triển của xã hội, Hồ Chủ tịch đã khẳng định về mối quan hệ giữa học với hành là không thể tách rời: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”

2. Thân bài

  • Giải thích về “học” và “hành”: Học là quá trình tiếp thu những kiến thức tích lũy trong sách vở, nắm vững những lí luận đã được đúc kết trong các bộ môn khoa học, tiếp nhận những king nghiệm của thế hệ đi trước
  • Khẳng định mối quan hệ giữa học với hành: Học mà không hành được là do trong khi học đã không thấu đáo, hoặc thiếu để hoạt động, có rất nhiều người tuy có học nhưng học không tới nơi tới chốn nên khi ra ngoài thực tiễng không ứng dụng được những điều đã học vào cuộc sống
  • Đưa ra cách học hiệu quả: Xác định được tầm quan trọng của việc học, chúng ta cần đi sao cho đúng hướng và vững chắc “Học để hành”, khi ta học phải hiểu học cái gì và học như thế nào, có như vậy khi hành ta mới hành chính xác được
  • Bài học rút ra: Cố gắng học nhiều thôi chưa đủ, ta cần có ý thức đúng đắn trong việc học, thái độ học tập nghiêm túc, học những cái hay và những điều bổ ích, thiết thực
Xem thêm:  Thuyết minh cái phích nước

3. Kết bài

Khẳng định ý nghĩa của câu nói: Học đi đôi với hành đã trở thành một nguyên lí và phương châm của Nhà nước và là một phương pháp học tập hiệu quả của mỗi người học chúng ta.

II. Bài tham khảo

Các cụ ta từ xa xưa đến nay vẫn luôn quan niệm rằng lý thuyết hay không bằng thực hành giỏi “Trăm hay không bằng tay quen, đề cao vai trò của việc thực hành vào cuộc sống, nhưng vẫn có những kẻ học thức chỉ biết đến chữ nghĩa thánh hiền, nói thì hay nhưng làm lại dở. Ngày nay trong đà phát triển của xã hội, Hồ Chủ tịch đã khẳng định về mối quan hệ giữa học với hành là không thể tách rời: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”.

Lời dạy đó của Bác Hồ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc học tập cũng như cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trước hết ta phải hiểu học và hành là gì và chúng có mối quan hệ như thế nào. Học là quá trình tiếp thu những kiến thức tích lũy trong sách vở, nắm vững những lí luận đã được đúc kết trong các bộ môn khoa học, tiếp nhận những king nghiệm của thế hệ đi trước. Quá trình học giúp ta trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ và cập nhận trình độ hiểu biết của mình, vừa kháp phá vừa không để tụt hậu lại phía sau. Hành là thực hành, vận dụng những kiến thức, lí thuyết đã được học vào thực tiễn cuộc sống, đưa những kiến thức đã biết để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Xem thêm:  Anh (chị) hãy viết một bài giới thiệu ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nam Cao
Nghị luận về ý kiến Học để hành học với hành phải đi đôi Học mà không hành thì học vô ích
Nghị luận về ý kiến Học để hành học với hành phải đi đôi Học mà không hành thì học vô ích

Có thể thấy, học và hành là hai mặt của một quá trình thống nhất, nó có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Ta phải nắm rõ “hành” vừa là vừa là phương pháp của quá trình học tập, khi đã nắm vững kiến thức nhưng không có vận dụng vào thực tiễn thì học là thừa, là vô ích vì chẳng làm được gì cả, đó là “Học mà không hành thì vô ích”. Học mà không hành được là do trong khi học đã không thấu đáo, hoặc thiếu môi trường để hoạt động, có rất nhiều người tuy có học nhưng học không tới nơi tới chốn nên khi ra ngoài thực tiễng không ứng dụng được những điều đã học vào cuộc sống. Ngược lại nếu chỉ hành mà không có học, không có lí luận và lí thuyết soi sáng cùng với những kinh nghiệm dẫn dắt thì việc thực hành sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại và sai lầm. Chẳng thiếu những trường hợp vì thiếu kiến thức, hiểu biết mà khi thực hành đã vô tình trở thành kẻ phá hoại, thất bại và gây ra hậu quả nặng nề.

Xác định được tầm quan trọng của việc học, chúng ta cần đi sao cho đúng hướng và vững chắc “Học để hành”, khi ta học phải hiểu học cái gì và học như thế nào, có như vậy khi hành ta mới hành chính xác được. Những cái mà ta cần học rất bao la vô tận, nó là không giới hạn vì vậy ta phải không ngừng học tập, tìm hiểu và tích lũy kiến thức. Ta có thể học ở mọi nơi chứ không riêng gì trên trường lớp, học trong cuộc sống hàng ngày, học ở bạn và học ở mọi nơi “”.

Xem thêm:  Vì sao chị em Liên trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam đêm nào cũng cố thức để được nhìn chuyến tàu đi qua? Thể hiện tâm trạng đợi tàu của "hai đứa trẻ" và những ngươi dân phố huyện, Thạch Lam muốn nói gì với người đọc

Cố gắng học nhiều thôi chưa đủ, ta cần có ý thức đúng đắn trong việc học, thái độ học tập nghiêm túc, học những cái hay và những điều bổ ích, thiết thực. Đặc biệt thế hệ chúng ta khi học ở trên trường lớp cần nghiêm túc hơn nữa trong học tập, học ra học, chơi , không học theo kiểu qua loa cho chiếu lệ. Trong giờ học phải chú ý nghe giảng, ghi chép bài đầy đủ, vừa học bài cũ vừa nghiên cứu bài mới. Học theo kiểu chuyên sâu chứ không nên học vẹt, không chỉ học lí thuyết xuông mà cần phải kết hợp lí thuyết với thực hành. Vận dụng những điều hay, kiến thức mà dạy vào cuộc sống, có như vậy học mới đáng học và hiệu quả học tập mới được nâng cao.

Ngày nay, lời dạy ấy của Bác Hồ ngày càng được khẳng định giá trị của nó trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Học đi đôi với hành đã trở thành một nguyên lí và phương châm giáo dục của Nhà nước và là một phương pháp học tập hiệu quả của mỗi người học chúng ta. Để việc học thực sự có hiệu quả và ý nghĩa thì chúng ta cần gắn liền học với hành, không thể tách rời hai hoạt động ấy.