Trong vai Lạc Long Quân, em hãy kể lại truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên"

Trong vai Lạc Long Quân, em hãy kể lại truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên"

Trong vai Lạc Long Quân, em hãy kể lại truyền thuyết “

Hướng dẫn

DÀN BÀI

Mở bài:

+ Lạc Long Quân tự mình (người kể chuyện tự ).

+ Giới thiệu chuyện sẽ kể (nguồn gốc của dân tộc Việt Nam).

Thân bài:

+ Những nét đặc biệt về ngoại hình, tài năng của Lạc Long Quân và những giúp đỡ nhân dân của ngài.

+ Lạc Long Quân gặp Âu Cơ; những đặc điểm về ngoại hình, tính cách của Âu Cơ.

+ Lạc Long Quân và Âu Cơ kết duyên.

+ Âu Cơ mang thai và sinh ra cái bọc trăm trứng nở trăm con; sự kì lạ trong việc lớn lên của một trăm người con.

+ Những khó khăn trong việc chung sông của hai vợ chồng khác nòi giống dẫn đến việc Lạc Long Quân và Âu Cơ quyết định mỗi người đưa năm mươi con đến xứ sở của mình và hẹn ước giúp đỡ nhau.

+ Việc lập vua Hùng của người Việt cổ.

Kết bài:

Những của Lạc Long Quân về tình cảm của các dân tộc anh em trên đất nước trải qua hàng nghìn năm lịch sử.

Thu Trang

Xem thêm:  Vào vai Lí Thông kể lại truyện cổ tích 'Thạch Sanh" từ đoạn Lí Thông gặp Thạch Sanh