Hãy trình bày ý kiến của em về câu tục ngữ Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Để đánh giá về nghị lực, tài năng cũng như sự cố gắng, quyết tâm của một con người thì

Văn mẫu học trò
DMCA.com Protection Status